Bằng thạc sĩ có được thêm một bậc lương?

Bà Hoàng Mỹ Linh (Hà Nội) có bằng thạc sĩ năm 2015 và thi tuyển vào vị trí chuyên viên Hội Nông dân huyện với yêu cầu trình độ từ đại học trở lên. Sau khi trúng tuyển, bà được xếp mức lương bậc 1, hệ số 2,34. Vậy, bà Linh hưởng mức lương bậc 1 hay mức lương bậc 2 tương đương trình độ thạc sĩ?

Xem thêm: làm bằng đại học chính quy

vấn đề này, Luật sư Trần Văn Toàn, Văn phòng luật sư Khánh Hưng, Đoàn luật sư Hà Nội trả lời như sau:

Khoản 3, Điều 9 Nghị định số 06/2010/NĐ-CP ngày 25/1/2010 của Chính phủ quy định, người làm việc trong cơ quan của các tổ chức chính trị – xã hội và tổ chức tương đương ở cấp huyện (trong đó có người làm việc trong cơ quan của Hội Nông dân Việt Nam ở cấp huyện) là công chức.

Khoản 1, Điều 22 Nghị định số 24/2010/NĐ-CP ngày 15/3/2010 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức quy định: Trong thời gian tập sự, người tập sự được hưởng 85% mức lương bậc 1 của ngạch tuyển dụng; trường hợp người tập sự có trình độ thạc sĩ phù hợp với yêu cầu tuyển dụng thì được hưởng 85% mức lương bậc 2 của ngạch tuyển dụng; trường hợp người tập sự có trình độ tiến sĩ phù hợp với yêu cầu tuyển dụng thì được hưởng 85% mức lương bậc 3 của ngạch tuyển dụng. Các khoản phụ cấp được hưởng theo quy định của pháp luật.

Trường hợp bà Hoàng Mỹ Linh chưa nêu rõ bằng thạc sĩ của bà có phù hợp với yêu cầu tuyển dụng hay không? Trường hợp, nếu khi đăng ký thi tuyển, trúng tuyển, được tuyển dụng vào Hội Nông dân Việt Nam cấp huyện, bà Linh đã có bằng thạc sĩ đúng với chuyên môn, làm bằng đại học tại tphcm phù hợp với yêu cầu tuyển dụng, thì trong thời gian tập sự bà được hưởng 85% mức lương bậc 2 của ngạch tuyển dụng (85% của bậc 2/9 ngạch chuyên viên hệ số 2,67).

Khi bà Linh hoàn thành chế độ tập sự, đạt yêu cầu của ngạch công chức được tuyển dụng, thì người đứng đầu cơ quan Hội có văn bản đề nghị Ban Tổ chức tỉnh ủy ra quyết định bổ nhiệm và xếp lương cho công chức cho bà. Do có bằng thạc sĩ phù hợp với chuyên môn và yêu cầu của vị trí tuyển dụng bà được hưởng 100% mức lương bậc 2/9 ngạch chuyên viên hệ số 2,67 mới đúng.

Cử nhân, thạc sĩ thất nghiệp giảm 21.700 người

Tỉ lệ thất nghiệp của lao động qua đào tạo giảm. Nếu như trong quý 3/2017, cả nước có hơn 237.000 lao động có trình độ đại học trở lên thất nghiệp. Nhưng tới quý 4/2017, con số này chỉ còn 215.300 người. Đây là sự sụt giảm nhanh”.

Theo nhận định của Ban biên tập Bản tin, câu chuyện về tỉ lệ thất nghiệp của quý 4/2014 đã phần nào bớt đi “gam màu tối” so với quý 3/2017.

Theo đó, cả nước có 1.071.200 lao động trong độ tuổi thất nghiệp, giảm 3.600 người so với quý 3/2017 và 38.800 người so với quý 4/2016. Tỷ lệ thất nghiệp của lao động trong độ tuổi giảm xuống còn 2,19%.

Đặc biệt, số lao động có trình độ đại học trở lên thất nghiệp trong quý 4/2017 chỉ còn 215.300 người, giảm 21.700 người so với quý 3/2017. Tỷ lệ thất nghiệp của nhóm này là 4,12%, trong khi đó quý 3/2017 là 4,51%.

Ở các nhóm trình độ cao đẳng và trung cấp, số lượng lao động thất nghiệp giảm cũng được thể hiện rõ nét.

Khảo sát của Bản tin cho thấy, nhóm trình độ cao đẳng có 78.800 người thất nghiệp, giảm 6.000 người so với quý 3/2017; tỷ lệ thất nghiệp nhóm này giảm xuống còn 4,32% mặc dù vẫn ở mức cao.

Nhóm trình độ trung cấp có 64.600 người thất nghiệp. Nhóm này nhóm chứng kiến sự sụt giảm số lượng thất nghiệp lớn nhất với 30.900 người, đưa tỷ lệ thất nghiệp giảm xuống còn 2,49%, quý trước là 3,77%.

Ngoài ra, sự chuyển dịch cơ cấu lao động tăng lên trong lĩnh vực công nghiệp, dịch vụ. Trong khi đó, tỉ lệ lao động trong khu vực phi chính thức giảm xuống.