Đà Nẵng không tăng học phí giáo dục công lập năm học 2015 – 2016

Làm bằng đại học – UBND TP. Đà Nẵng vừa ban hành văn bản thống nhất không tăng học phí giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông công lập, cơ sở giáo dục nghề nghiệp công lập thuộc thành phố quản lý năm học 2015-2016. 

Theo đó, mức thu học phí giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông công lập năm học 2015 – 2016 trên địa bàn tiếp tục áp dụng mức thu, chế độ quản lý, sử dụng học phí như năm học 2014 – 2015 đã được UBND TP. Đà Nẵng ban hành tại Quyết định 35/2012/QĐ-UBND ngày 22-8-2012.
UBND thành phố cũng thống nhất tiếp tục áp dụng mức thu, chế độ quản lý, sử dụng học phí năm học 2015 – 2016 của các cơ sở giáo dục nghề nghiệp công lập thuộc TP. Đà Nẵng quản lý như năm học 2014 – 2015 đã được UBND TP Đà Nẵng ban hành tại Quyết định số 03/2102/QĐ-UBND ngày 24-02-2012.
UBND thành phố giao Sở Tài chính, Sở Giáo dục Đào tạo, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch và các cơ quan, đơn vị liên quan hướng dẫn để các trường mầm non, trường phổ thông công lập trên địa bàn và cơ sở giáo dục nghề nghiệp công lập thuộc thành phố quản lý thực hiện thu, quản lý, sử dụng học phí năm học 2015 – 2016 như nêu trên.
Theo: Tuổi trẻ
Đà Nẵng không tăng học phí giáo dục công lập năm học 2015 – 2016
Đánh giá bài viêt này

Gọi Ngay

error: Content is protected !!