Danh sách các trường Cao đẳng tại TPHCM

Danh sách các trường cao đẳng tại TPHCM
Lưu ý: Các trường có dấu (*) là trường ngoài công lập.
Mã trường Tên trường

 1. CBV Trường Cao đẳng Bách Việt (*)
 2. CBC Trường Cao đẳng Bán công Công nghệ và Quản trị doanh nghiệp
 3. CDC Trường Cao đẳng Công nghệ thông tin TP.HCM (*)
 4. CCOTrường Cao đẳng Công nghệ Thủ Đức
 5. CES Trường Cao đẳng Công thương TP.HCM
 6. CSG Trường Cao đẳng Đại Việt Sài Gòn (*)
 7. CDE Trường Cao đẳng Điện lực TP.HCM
 8. CGS Trường Cao đẳng Giao thông Vận tải 3
 9. CGT Trường Cao đẳng Giao thông Vận tải TP.HCM
 10. CET Trường Cao đẳng Kinh tế – Công nghệ TP.HCM (*)
 11. CKD Trường Cao đẳng Kinh tế Đối ngoại
 12. CKM Trường Cao đẳng Kinh tế Kỹ thuật Miền Nam (*)
 13. CPL Trường Cao đẳng Kinh tế Kỹ thuật TP. Hồ Chí Minh
 14. CCS Trường Cao đẳng Kinh tế – Kỹ thuật Vinatex TP.HCM
 15. CEP Trường Cao đẳng Kinh tế TP.HCM
 16. CKC Trường Cao đẳng Kỹ thuật Cao Thắng
 17. CVX Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghệ Vạn Xuân (*)
 18. CKP Trường Cao đẳng Kỹ thuật Lý Tự Trọng
 19. CPS Trường Cao đẳng Phát thanh Truyền hình 2
 20. CM3 Trường Cao đẳng Sư phạm Trung ương TP.HCM
 21. CTS Trường Cao đẳng Tài chính Hải quan
 22. CVN Trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật TP.HCM
 23. CVS Trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật và Du lịch Sài Gòn (*)
 24. CDV Trường Cao đẳng Viễn Đông (*)
 25. CXS Trường Cao đẳng Xây dựng số 2
 26. CHD Trường Cao đẳng Y Dược Hồng Đức (*)
Danh sách các trường Cao đẳng tại TPHCM
Đánh giá bài viêt này

Gọi Ngay

error: Content is protected !!