Học phí đại học sẽ tiếp tục tăng, HS sẽ nghỉ học dịp APEC

Học phí đại học sẽ tiếp tục tăng từ năm 2018, học sinh các cấp tại Đà Nẵng sẽ nghỉ học dịp diễn ra hội nghị APEC 2017 là những tin đáng chú ý trong ngày 30/10

Học phí hiện nay ở các trường đại học có nhiều mức khác nhau. Hầu hết các trường đều có mức học phí năm sau cao hơn năm trước và sẽ tiếp tục tăng

Mức học phí đại học hiện có sự chênh lệch khá lớn giữa các trường công lập và ngoài công lập, cũng như giữa các ngành đào tạo trong cùng một trường. Nếu trước đây học phí các trường ĐH công lập chỉ thu theo một mức trần quy định, thì nay trong hệ thống này cũng có nhiều mức khác nhau.

Năm sau cao hơn năm trước

Theo quy định, các trường công lập thu học phí theo khung học phí đối với giáo dục đào tạo trình độ đại học nhưng không phải công khai mức học phí. Tuy nhiên, các trường công lập tự chủ tài chính có mức học phí cao hơn.

Theo nghị định 86/2015/NĐ-CP của Chính phủ, mức trần học phí đối với các chương trình đào tạo đại trà trình độ đại học tại các cơ sở giáo dục công lập tự bảo đảm kinh phí chi thường xuyên và chi đầu tư áp dụng theo các khối ngành, chuyên ngành đào tạo từ năm học 2015-2016 đến năm học 2020-2021 (kể cả các cơ sở giáo dục đại học được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án thực hiện thí điểm đổi mới cơ chế hoạt động) như sau:

Khối ngành, chuyên ngành đào tạoTừ năm học 2015-2016 đến năm học 2017-2018Từ năm học 2018-2019 đến năm học 2019-2020Năm học 2020-2021
1. Khoa học xã hội, kinh tế, luật; nông, lâm, thủy sản1.7501.8502.050
2. Khoa học tự nhiên; kỹ thuật, công nghệ; thể dục thể thao, nghệ thuật; khách sạn, du lịch2.0502.2002.400
3. Y dược4.4004.6005.050


(Đơn vị: 1.000 đồng/tháng/sinh viên)

Mức trần học phí đối với các chương trình đào tạo đại trà trình độ đại học tại các cơ sở giáo dục công lập chưa tự bảo đảm kinh phí chi thường xuyên và chi đầu tư áp dụng theo các khối ngành, chuyên ngành đào tạo từ nay đến năm học 2020-2021 như sau:

Khối ngành, chuyên ngành đào tạoNăm học 2017-2018Năm học 2018-2019Năm học 2019-2020Năm học 2020-2021
1. Khoa học xã hội, kinh tế, luật; nông, lâm, thủy sản740810890980
2. Khoa học tự nhiên; kỹ thuật, công nghệ; thể dục thể thao, nghệ thuật; khách sạn, du lịch8709601.0601.170
3. Y dược1.0701.1801.3001.430

Công bố học phí dự kiến cả khóa học trước tuyển sinh

Đối với các cơ sở giáo dục đại học và giáo dục nghề nghiệp do các tổ chức kinh tế, doanh nghiệp nhà nước quản lý trực tiếp, việc quy định thu học phí do tổ chức kinh tế, doanh nghiệp chủ động xây dựng theo các nhóm ngành, chuyên ngành phù hợp trên cơ sở bù đắp chi phí đào tạo và báo cáo về cơ quan quản lý nhà nước về giáo dục đại học, giáo dục nghề nghiệp ở trung ương thông qua trước khi thực hiện.

Riêng đối với các ngành, chuyên ngành đào tạo được ngân sách nhà nước hỗ trợ thì mức học phí phải áp dụng theo quy định như khung học phí đối với các chương trình đào tạo đại trà của các cơ sở giáo dục nghề nghiệp và cơ sở giáo dục đại học công lập chưa tự bảo đảm chi thường xuyên và chi đầu tư.

Học phí trong các cơ sở giáo dục đại học, giáo dục nghề nghiệp do các tổ chức kinh tế, doanh nghiệp nhà nước quản lý trực tiếp phải được các cơ sở giáo dục công bố công khai cho từng năm học và dự kiến cả khóa học trước khi tuyển sinh.

Học phí đào tạo tính theo tín chỉ, mô-đun: mức thu học phí của một tín chỉ, mô-đun được xác định căn cứ vào tổng thu học phí của toàn khóa học theo nhóm ngành, nghề đào tạo và tổng số tín chỉ, mô-đun toàn khóa theo công thức dưới đây:

Học phí tín chỉ, mô-đun = Tổng học phí toàn khóa / (chia) Tổng số tín chỉ, mô-đun toàn khóa

Tổng học phí toàn khóa = mức thu học phí 1 học sinh, sinh viên/1 tháng x 10 tháng x số năm học.

Học phí của chương trình đào tạo chất lượng cao (kể cả chương trình chuyển giao từ nước ngoài đối với giáo dục nghề nghiệp): các cơ sở giáo dục đại học, giáo dục nghề nghiệp công lập thực hiện chương trình chất lượng cao chủ động xây dựng mức học phí phù hợp cùng với hỗ trợ từ ngân sách nhà nước để bảo đảm đủ trang trải chi phí đào tạo, trình cơ quan quản lý nhà nước về giáo dục đại học, giáo dục nghề nghiệp ở trung ương thông qua trước khi thực hiện và cơ sở giáo dục thực hiện việc công bố công khai trước khi tuyển sinh.

Học sinh nhiều trường ở Đà Nẵng nghỉ học dịp APEC

Học sinh, sinh viên nhiều trường ở Đà Nẵng sẽ được nghỉ hai ngày 10-11/11 nhằm đảm bảo an ninh cho Tuần lễ cấp cao APEC.

Ngày 30/10, UBND TP Đà Nẵng thông báo lịch nghỉ học của học sinh, sinh viên, cán bộ, công chức làm việc tại Trung tâm hành chính, trong thời gian diễn ra Tuần lễ cấp cao APEC 2017.

Học sinh, sinh viên các trường tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông, trung cấp chuyên nghiệp, cao đẳng, đại học, trung tâm giáo dục thường xuyên đóng trên các quận Hải Châu, Thanh Khê, Cẩm Lệ, Ngũ Hành Sơn và Sơn Trà được nghỉ hai ngày 10-11/11.

Riêng học sinh mầm non vẫn đến lớp bình thường để đảm bảo cho việc sinh hoạt, làm việc của phụ huynh.

UBND TP Đà Nẵng cũng thông báo, trong hai ngày 9 và 10/11, cán bộ, công chức sẽ nghỉ làm việc tại tòa nhà Trung tâm hành chính. Riêng cán bộ, nhân viên kỹ thuật, vệ sinh, vận hành phải trực và phục vụ.Chính quyền thành phố yêu cầu các cơ sở giáo dục và đào tạo tổ chức phân công trực, đảm bảo vệ sinh, an toàn trong thời gian nghỉ và đảm bảo hoạt động dạy, học trở lại bình thường ngay sau khi kết thúc đợt nghỉ.

Bảo vệ tòa nhà và các lực lượng có nhiệm vụ liên quan đến công tác phục vụ hoạt động của Tuần lễ Cấp cao APEC hoặc công việc đột xuất vẫn đi làm trong thời gian nói trên.

Việc ra vào tòa nhà Trung tâm hành chính thành phố trong thời gian nghỉ sẽ được kiểm soát. Người được ra vào tòa nhà phải sử dụng thẻ kiểm soát an ninh do Tiểu ban An ninh – Y tế thuộc Ban chỉ đạo APEC 2017 thành phố cấp.

Tuần lễ cấp cao APEC 2017 diễn ra tại TP Đà Nẵng từ ngày 6 đến 11/11. Dự kiến có khoảng 10.000 đại biểu từ 21 nền kinh tế thành viên đến tham dự. Công tác chuẩn bị đón tiếp, đảm bảo an ninh, trật tự, hạ tầng những nơi diễn ra hội nghị, tiệc chiêu đãi đã hoàn tất.