Làm bằng đại học cao đẳng, trung cấp, cấp 3 tại Kiên Giang

Tỉnh Kiên Giang tiếp giáp với 5 tỉnh, TP là: An Giang, Cần Thơ, Hậu Giang, Bạc Liêu và Cà Mau, chúng tôi nhận làm bằng Đại học Kiên Giang,  và các trường Cao đẳng Cộng đồng Kiên Giang, Cao đẳng Kinh tế – Kỹ thuật Kiên Giang, Cao đẳng nghề Kiên Giang

Chúng tôi nhận làm bằng đại học cao đẳng, trung cấp, cấp 3, (THPT), thạc sĩ, chứng chỉ Tin học AB, Chứng chỉ tiếng Anh, TOEIC, IELTS, TOEFL…tại Kiên Giang giá rẻ uy tín chất lượng

Danh mục làm bằng:

  • Làm bằng đại học chính quy  5 triệu  (Bằng+ Bảng điểm + 10 bộ photo công chứng)
  • Làm bằng đại học Liên thông: 5 triệu  (Bằng+ Bảng điểm + 10 bộ photo công chứng)
  • Làm bằng đại học tại chức: 5 triệu (Bằng+ Bảng điểm + 10 bộ photo công chứng)
  • Làm bằng cao đẳng chính quy: 4 triệu (Bằng+ Bảng điểm + 10 bộ photo công chứng)
  • Làm bằng cao đẳng nghề: 4 triệu (Bằng+ Bảng điểm + 10 bộ photo công chứng)
  • Làm bằng trung cấp chuyên nghiệp: 4 triệu (Bằng+ Bảng điểm + 10 bộ photo công chứng)
  • Làm bằng trung cấp nghề: 3 triệu (Bằng+ Bảng điểm + 10 bộ photo công chứng)
  • làm bằng cấp 3 (THPT): 3 triệu (Bằng+ Bảng điểm + 10 bộ photo công chứng)
  • Làm bằng thạc sĩ: triệu (Bằng+ Bảng điểm + 10 bộ photo công chứng)
  • Làm chứng chỉ Anh Văn, Tin học AB: 1 triệu

Thông tin cung cấp gồm:

– Họ tên

– Ngày tháng năm sinh

– Nơi sinh

– Giới tính

– Dân tộc:

– Tên trường

– Ngành học:

– Hình thức đào tạo  ( chính quy hoặc tại chức )

– Năm tốt nghiệp:

– Xếp loại tốt nghiệp ( TB hoặc khá )

Số điện thoại liên lạc:

Giao dịch trực tiếp tại Kiên Giang, Cần Thơ và các tỉnh Miền Tây