Làm chứng chỉ Tin học AB, Tiếng Anh Toeic tại TPHCM

Hiện nay có đơn vị hành chính sự nghiệp, các cơ quan nhà nước, công ty, doanh nghiệp..Ngoài tấm bằng đại học cao đẳng, trung cấp các đơn vị còn  bắt buộc người xin việc phải có chứng chỉ Tin học Văn phòng (B), Tiếng Anh trình độ B,C (tương đương Toeic 300-450 tương đương B, từ 450-600 tương đương C), phù hợp các tiêu chí tuyển dụng ở các cấp độ và vị trí ứng tuyển khác nhau

Sinh viên sau khi tốt nghiệp ra trường phải có đầy đủ các chứng chỉ Tin học, Tiếng Anh mới được nhận bằng, còn nếu không có 1 trong 2 thứ trên thì đồng nghĩa sẽ bị treo bằng Tốt nghiệp vô thời hạn

Để giúp cho các bạn có được chứng chỉ ra trường dễ xin việc làm, chúng tôi hỗ trợ làm chứng chỉ Tin học, Tiếng Anh Toeic tại TPHCM mà không lo thi cử

Hồ sơ đơn giản gọn lẹ gồm

  • Họ và Tên :
  • Ngày Sinh
  • Nơi Sinh :
  • Tên trường Trường
  • Chứng chỉ:
  • Năm Tốt Nghiệp :
  • Xếp loại :
  • Hình 3×4 ( đính kèm file ) :
  • Số điện thoại :