Dù giáo viên có học thật, sử dụng được ngoại ngữ nhưng trong quá trình giảng dạy không cần đến nó thì kiến thức ấy cũng sẽ mai một rất nhanh theo thời gian Có một nghịch lý mà nhiều người không thể lý giải được là chương trình học, sách giáo khoa, giáo trình