Trường Cao đẳng Công thương TPHCM tiền thân là trường Cao đẳng Kinh tế Kỹ thuật Công nghiệp II trực thuộc Bộ Công nghiệp, được giao thêm các nhiệm vụ sau: + Đào tạo trình độ cao đẳng, hệ chính quy và tại chức, liên thông đại học + Đào tạo trung cấp nghề. + Đào tạo liên