Không vào được đại học đó không phải điều khiến bạn lo lắng, việc chọn nghề, cấp bậc học sao cho phù hợp với khả năng và nhu cầu xã hội cần là sự lựa chọn đúng đắng. Nhiều cơ sở đào tạo nghề cho biết thị trường đang rất “khát” lao động nên có