Làm bằng đại học ngành gì trường nào dễ xin được việc luôn là những câu hỏi các bạn học sinh đặt ra, đặc biệt là những bạn học sinh cuối cấp 3. Trên thực tế, việc đào tạo hàng loạt với số lượng lớn các cử nhân đang dẫn tới tình trạng “thừa thầy