Để thuận tiện cho việc lựa chọn trường tương ứng với ngành học cần làm bằng đại học có hồ sơ gốc không cần đặt cọc, gặp mặt trực tiếp trao đổi cụ thể với bạn tại khu vực Hà Nội để được tư vấn khi làm xong giao bằng cho bạn sau đó mới