Nhiều sinh viên thắc mắc gửi câu hỏi về cho chúng tôi, bạn Long đến từ Quảng Ngãi hỏi làm bằng đại học Ngành Kỹ thuật Cơ khí làm những công việc gì, xin ở đâu., mức lương thế nào.? Chuyên trang làm bằng đại học xin trả lời câu hỏi của bạn Long như