Làm bằng đại học ngành kỹ thuật môi trường tại các trường đại học cao đẳng chính quy tại TPHCM Ngành Kỹ thuật môi trường là gì? Bảo vệ môi trường trong thời đại ngày nay không còn là vấn đề của riêng một quốc gia mà đã trở thành mối quan tâm của toàn