Hiện nay ngành ngoại ngữ đóng vai trò rất quan trong trong hội nhập kinh tế quốc tế, để được làm việc trong môi trường quốc tế với các chuyên gia người nước ngoài thì bạn cần phải thông thạo ít nhất 1 ngoại ngữ Thí sinh khi lựa chọn thi khối ngành ngoại ngữ