Việc công nhận tương đương văn bằng khá đặc biệt này được thực hiện đối với chương trình đào tạo kỹ sư chất lượng cao (PFIEV) triển khai tại Trường ĐH Bách khoa Hà Nội, ĐH Bách khoa – ĐH Quốc gia TP.HCM, ĐH Bách khoa – ĐH Đà Nẵng và ĐH Xây dựng. Trong công văn vừa gửi