Trong xu thế hội nhập toàn cầu, việc phổ cập giáo dục như hiện nay là cần thiết, vì vậy yêu cầu đối với mỗi công dân phải có tối thiểu trình độ cấp 2, cấp 3, tuy nhiên có nhiều ý kiến cho rằng rằng  làm bằng cấp 2 thì không làm được gì