Hiện nay hầu như tất cả các trường đều cho phép liên thông từ trung cấp lên cao đẳng đại học, vì vậy sau khi tốt nghiệp phổ thông học sinh chọn học hệ trung cấp sau đó tiếp tục học liên thông lên cao đẳng đại học. HS, SV tốt nghiệp loại trung bình