Không thể phủ nhận việc trường đại học dạy cho chúng ta rất nhiều thứ. Tuy nhiên, có những điều mà chỉ khi khởi nghiệp, bạn mới thấy khác xa so với những gì mình được học. Mặc dù những gì bạn tích luỹ được từ trường đại học còn phụ thuộc vào nhiều yếu