Thí điểm đào tạo hệ cử nhân đặc biệt cho các tài năng thể thao

Đại học Quốc gia Hà Nội đang xây dựng đề án thí điểm đào tạo chương trình cử nhân đặc biệt cho vận động viên thể thao chuyên nghiệp, dự kiến bắt đầu bằng ngành quản trị kinh doanh.
Theo Đại học Quốc gia Hà Nội, đơn vị này đang xây dựng đề án thí điểm chương trình cử nhân đặc biệt cho người học là vận động viên thể thao chuyên nghiệp.
Chương trình sẽ xây dựng lịch học theo thời gian hoạt động và thi đấu thể thao của từng vận động viên. Lớp học có thể tổ chức cho nhóm hoặc một thầy một trò.
Trong chương trình đào tạo có sử dụng phương thức đào tạo trực tuyến cho một số môn học. Việc tuyển sinh đầu vào cũng sẽ áp dụng phương thức xét tuyển đặc biệt.
Trường đại học Kinh tế – Đại học Quốc gia Hà Nội là đơn vị được giao nhiệm vụ xây dựng đề án. Chương trình đào tạo đầu tiên dự kiến là ngành quản trị kinh doanh. Đại học Quốc gia Hà Nội sẽ kêu gọi tài trợ xã hội cho chương trình đặc biệt này. Nếu thuận lợi, chương trình sẽ triển khai vào năm 2019.
Theo ông Mai Hoàng Anh, Phó chánh Văn phòng Đại học quốc gia Hà Nội, nhiều bạn trẻ có năng khiếu thể thao nhưng không dám theo thể thao chuyên nghiệp vì lo ngại về nghề nghiệp sau khi kết thúc sự nghiệp thể thao. Vì vậy, lãnh đạo đại học này đã quyết định xây dựng đề án thí điểm đào tạo chương trình cử nhân đặc biệt kể trên.
Ông Hoàng Anh nói: “Đại học Quốc gia Hà Nội tin tưởng chương trình sẽ tạo cơ hội cho các tài năng thể thao, góp phần phát triển đội ngũ vận động viên thể thao chuyên nghiệp của đất nước”.