Top 13 công việc cần thêm nhiều nhân lực nhất trong thập kỷ tới

Phát triển phần mềm ứng dụng là một trong những công việc được dự báo sẽ cần lượng nhân lực lớn trong thời gian tới…

1. Quản lý hệ thống thông tin và máy tính

Dự báo số lượng việc làm tăng thêm từ 2016 – 2026: 44.200

Thu thập trung bình năm 2017: 139.220 USD

Yêu cầu học vấn: làm bằng Đại học

2. Chuyên gia về vận hành kinh doanh

Dự báo số lượng việc làm tăng thêm từ 2016 – 2026: 90.300

Thu thập trung bình năm 2017: 70.010 USD

Yêu cầu học vấn: Đại học

Xem thêm: làm bằng đại học chính quy giá rẻ

3. Quản lý dịch vụ chăm sóc sức khoẻ và y tế

Dự báo số lượng việc làm tăng thêm từ 2016 – 2026: 72.100

Thu thập trung bình năm 2017: 98.350 USD

Yêu cầu học vấn: Đại học

4. Luật sư

Dự báo số lượng việc làm tăng thêm từ 2016 – 2026: 65.000

Thu thập trung bình năm 2017: 119.250 USD

Yêu cầu học vấn: Tiến sĩ hoặc chứng chỉ chuyên môn

5. Các loại quản lý

Dự báo số lượng việc làm tăng thêm từ 2016 – 2026: 79.500

Thu thập trung bình năm 2017: 105.610 USD

Yêu cầu học vấn: Đại học

6. Chuyên gia marketing và phân tích nghiên cứu thị trường

Dự báo số lượng việc làm tăng thêm từ 2016 – 2026: 138.300

Thu thập trung bình năm 2017: 63.230 USD

Yêu cầu học vấn: Đại học

7. Bác sĩ chuyên khoa, bác sĩ phẫu thuật

Dự báo số lượng việc làm tăng thêm từ 2016 – 2026: 42.300

Thu thập trung bình năm 2017: 208.000 USD

Yêu cầu học vấn: Đại học

8. Nhà phân tích quản lý

Dự báo số lượng việc làm tăng thêm từ 2016 – 2026: 115.200

Thu thập trung bình năm 2017: 82.450 USD

Yêu cầu học vấn: Đại học

9. Kế toán và kiểm toán

Dự báo số lượng việc làm tăng thêm từ 2016 – 2026: 139.900

Thu thập trung bình năm 2017: 69.350 USD

Yêu cầu học vấn: Đại học

10. Quản lý tài chính

Dự báo số lượng việc làm tăng thêm từ 2016 – 2026: 186.600

Thu thập trung bình năm 2017: 125.080 USD

Yêu cầu học vấn: Đại học

11. Quản lý vận hành và quản lý tổng quát

Dự báo số lượng việc làm tăng thêm từ 2016 – 2026: 205.200

Thu thập trung bình năm 2017: 100.410 USD

Yêu cầu học vấn: Đại học

12. Phát triển phần mềm ứng dụng

Dự báo số lượng việc làm tăng thêm từ 2016 – 2026: 255.400

Thu thập trung bình năm 2017: 101.790 USD

Yêu cầu học vấn: Đại học

13. Y tá

Dự báo số lượng việc làm tăng thêm từ 2016 – 2026: 438.100

Thu thập trung bình năm 2017: 70.000 USD

Yêu cầu học vấn: Đại học